POLITICA DE CONFIDENȚIALITATEI.SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATEPolitica explică modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nostru, inclusiv răspunsul la întrebările, reclamațiile și sugestiile dumneavoastră, informațiile de marketing direcționate către dumneavoastră. În această Politică, veți găsi, de asemenea, informații cu privire la drepturile dumneavoastră care rezultă din prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.II.DEFINIȚIIOperator de date “noi” sau “nostru/noastre” -REX CONCEPTS PLK ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Strada Tudor Arghezi, Nr. 21, biroul nr. 201 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/17618/2023, având Cod Unic de Inregistrare 44848887, atribut fiscal RO, operatorul mărcii “ Popeyes” in Romania.Date cu caracter personal – informații despre o persoană fizică identificată sau identificabilă pe baza unuia sau mai multor factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale, inclusiv IP-ul, datele despre locație, ID-ul de Internet și informațiile colectate prin cookie-uri și alte tehnologii similare.Responsabil cu Protecția Datelor (DPO) - persoană desemnată de noi cu cunoștințe de specialitate privind legislația și practicile în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru a sprijini respectarea internă a prevederilor GDPR și pentru a vă sprijini în exercitarea drepturilor dumneavoastră în cadrul GDPR.Politica – această Politică de confidențialitate.GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 Al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, de abrogare a Directivei 95/46/CE.Website – site-ul internet operat de către Persoana imputernicita, respectiv: www.popeyesromania.roPersoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.Aplicații mobile – aplicații mobile, operate de Persoana imputernicita, care sunt disponibile pe “App Store” și “Google Play” .Utilizator sau “tu” – o persoană fizică care vizitează un anumit Site web sau care utilizează unul sau mai multe servicii (inclusiv Aplicațiile Mobile) sau funcționalități descrise în această Politică, ale căror date cu caracter personal le prelucrăm pentru cel puțin un scop specificat în această Politică.III.PRELUCRAREA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA UNUI SITE WEB. În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a unui site web/aplicație mobilă, colectăm date în limitele necesare pentru a furniza fiecare dintre serviciile oferite, includerea informațiilor privind activitatea dumneavoastră pe aceste canale. Principiile și scopurile specifice care reglementează prelucrarea datelor colectate sunt descrise mai jos.A.Utilizarea Site-ului și/sau a Aplicațiilor MobileAtunci când utilizați Site-ul și/sau Aplicațiile Mobile, vom prelucra următoarele date cu caracter personal:a) Date tehnice – putem colecta informații despre dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-ul, cum ar fi adresa IP a dispozitivului și sistemul de operare. În plus, pentru dispozitivele mobile, tipul de dispozitiv și identificatorul său unic pentru agenții de publicitate. De asemenea, sunt colectate unele informații tehnice despre browserul utilizat de Utilizator.b) Datele de utilizare – acestea includ informații despre activitatea de navigare pe site-ul dvs., de exemplu, informații despre paginile pe care le vizitați și când o faceți, elemente pe care faceți clic pe o pagină, etc, timpul pe care îl petreceți vizitând o pagină, articolele pe care le adăugați în coș etc.c) Date de localizare – acest lucru se aplică într-o situație în care Utilizatorul consimte la prelucrarea datelor de localizare. Aceasta include informații precise legate de coordonatele geografice ale Utilizatorului, obținute pe baza IP-ului de dispozitiv și/sau a caracteristicilor de localizare a echipamentului de Utilizator, precum și a datelor de adresă ale Utilizatorului introduse manual. În acest fel, vor fi dezvăluite coordonatele geografice precise ale Utilizatorului. Acest lucru ne ajută să afișăm publicitate relevantă pentru locația dvs., de exemplu, dacă dorim să afișăm anunțuri numai pentru persoanele situate în România sau să vă arătăm cele mai apropiate restaurante.d) Date publicitare: Acestea sunt datele referitoare la anunţurile online pe care le-am afişat sau am încercat să vi le afişăm, de exemplu de câte ori v-a fost afişat un anumit anunţ, pe ce pagină a fost afișat, ID-ul de publicitate (un ID unic de utilizator atribuit unui dispozitiv mobil (smartphone, tabletă) sau mediul de operare, browser-ul, aplicația, etc, utilizate de serviciile de publicitate pentru personalizarea ofertelor), etc.e) Datele Utilizatorului: datele indicate mai jos se referă la o situație în care Utilizatorul ne contactează cu întrebări, reclamații sau sugestii prin intermediul formularului de contact de pe Site. Prelucrăm numele, prenumele, adresa de e-mail și orice alte date personale pe care Utilizatorul ni le furnizează în mod voluntar în conținutul mesajului.Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:a) Furnizarea de servicii electronice în scopul furnizării accesului Utilizatorilor la conținutul Site-ului – într-un astfel de caz, temeiul juridic al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru executarea contractului (Articolul 6(1)(b) din GDPR).b) În scopuri analitice și statistice – într-un astfel de caz, temeiul juridic al prelucrării este interesul nostru legitim constând în efectuarea de analize ale activității și preferințelor Utilizatorului pentru a îmbunătăți funcționalitatea și serviciile furnizate (Articolul 6(1)(b) și (f) din GDPR), în legătură cu consimțământul Utilizatorului pentru stocarea și accesul la informațiile colectate pe dispozitivul final al Utilizatorului (așa-numitul consimțământ cookie exprimat în art. 6 (1)(a) din RGPD).c) Pentru solutionarea cererilor, reclamațiilor și sugestiilor – într-un astfel de caz, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor menționate mai sus este necesitatea de a executa contractul (Articolul 6(1)(b) al GDPR) sau interesul nostru legitim constând în noi suntem capabili să vă răspundem (Articolul 6(1)(f) al GDPR).d) După cum este necesar, pentru a putea stabili, urmări sau apăra pretentiile – temeiurile juridice ale prelucrării sunt legate de interesul legitim al Operatorului și al dumneavoastră (Articolul 6(1)(f) al GDPR), constând în protejarea drepturilor fiecaruia.e) În scopuri de marketing ale Operatorului și ale altor entități, în special cele legate de prezentarea publicității comportamentale – principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing sunt descrise în secțiunea MARKETING de mai jos.f) Activitatea Utilizatorului pe Site, inclusiv datele lor personale, sunt înregistrate în jurnalele de sistem (software special conceput pentru stocarea înregistrărilor cronologice care conțin informații despre evenimente și acțiuni privind sistemul informatic prin care sunt furnizate serviciile noastre). Informațiile colectate în jurnale sunt prelucrate în principal în scopul furnizării de servicii. De asemenea, procesăm aceste informații în scopuri tehnice și administrative, pentru a asigura siguranța și securitatea sistemului nostru informatic și gestionarea acestuia, precum și în scopuri analitice și statistice –, în acest caz, temeiul juridic al prelucrării este legat de interesul nostru legitim (Articolul 6(1)(f) al GDPR).B. MarketingVom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a efectua activități de marketing, așteptate de dumneavoastră, care pot consta în:a) afișarea de conținut de marketing care nu este specific Utilizatorului (publicitate contextuală);b) afișarea conținutului de marketing adaptat preferințelor dumneavoastră (publicitate comportamentală);c) alte activități legate de marketingul direct al bunurilor și serviciilor (cum ar fi transmiterea de informații comerciale prin mijloace electronice), inclusiv direcționarea notificărilor prin e-mail despre oferte sau conținut interesante, care în unele cazuri pot conține informații comerciale (serviciu newsletter), precum și trimiterea de notificări push.Vom întreprinde toate acțiunile pe baza consimțământului dumneavoastră (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR) sau în legătură cu necesitatea executării contractului dintre noi (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR) sau, uneori, pe baza privind interesul legitim (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR, așa cum vom detalia mai jos.Publicitate comportamentalăAnaliza și profilarea în scopuri de marketing: Pentru a înțelege preferințele și comportamentul dumneavoastră personal, in scopul de a vă oferi informații despre produsele noastre, noutăți și oferte speciale care, în opinia noastră, ar putea fi interesante pentru dumneavoastră și vor fi adaptate nevoilor dumneavoastră, cu consimțământul dumneavoastră expres, vă vom crea profilul de client (profilare). Pentru a crea unul, noi sau partenerii noștri de încredere vom prelucra datele dumneavoastră personale furnizate de dumneavoastră direct sau ca urmare a activității dumneavoastră pe Site.Partenerii noștri de încredere sunt enumerați în capitolul IV de mai jos.Temeiul legal pentru prelucrarea datelor menționate mai sus este interesul legitim care constă în supravegherea preferințelor și comportamentului dumneavoastră necesar pentru a vă pregăti și furniza informații despre produsele noastre, noutăți și oferte speciale care, în opinia noastră, ar putea fi interesante pentru tine și vor fi adaptate nevoilor tale (profilare), precum și marketingul direct al produselor și serviciilor noastre (Articolul 6(1)(f) al GDPR).Comunicari de marketingVă vom trimite comunicări de marketing despre produse, știri și oferte speciale prin canalele noastre de comunicare (de exemplu, e-mail, SMS, WebPush, mobile push). Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim care constă în furnizarea de informații despre produsele noastre, știri și oferte speciale care, în opinia noastră, ar putea fi interesante pentru dvs, pe lângă marketingul direct al produselor și serviciilor noastre (Articolul 6(1)(f) din GDPR), pe de altă parte, în legătură cu consimțământul dumneavoastră de a primi informații de marketing (Articolul 6(1)(a) din GDPR).Social mediaPutem procesa datele personale ale utilizatorilor care vizitează profilurile noastre de social media (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram) sau lăsând informații despre afacerea noastra referitoare la alte servicii, cum ar fi recenziile Google. Aceste date sunt prelucrate numai în scopul menținerii profilului, precum și:a) să informeze utilizatorii despre afacerea noastră și să promoveze evenimente, servicii și produse de diferite tipuri. Temeiul legal al prelucrării este interesul nostru legitim (Articolul 6(1)(f) al GDPR) care constă în promovarea propriei noastre mărci;b) pentru a studia satisfacția clienților noștri și pentru a determina calitatea serviciilor noastre. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor menționate mai sus este legat de interesul nostru legitim constând în obținerea de informații adecvate pentru a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor noastre (Articolul 6(1)(f) din GDPR);c) să gestioneze întrebările, reclamațiile sau sugestiile legate de utilizarea rețelelor noastre sociale;d) după cum este necesar, pentru a stabili, urmări și apăra pretentiile, temeiul juridic este interesul nostru legitim constând în a ne permite să stabilim, să, urmărim sau sa aparam pretentiile  (Articolul 6(1)(f) din GDPR).Dacă utilizați profilurile noastre de social media, datele pot fi transferate în afara SEE. În acest caz, datele vor fi protejate în mod corespunzător pe baza garanțiilor corespunzătoare care rezultă din GDPR, capitolul V. Informații suplimentare pe această temă pot fi găsite în notificările noastre de confidențialitate disponibile în profilurile relevante ale rețelelor sociale.IV.INSTRUMENTE ANALITICE ȘI DE MARKETING PE CARE LE FOLOSIMNoi și Partenerii noștri de încredere folosim diverse soluții și instrumente în scopuri analitice și de marketing. Partenerii noștri pot utiliza cookie-uri și tehnologii similare pentru a colecta sau a primi informații de la site-ul nostru web și din alte locații online și pentru a le utiliza pentru a furniza servicii de măsurare și direcționare publicitară.Partenerii de încredere sunt companii de comerț electronic și publicitate, precum și case de media și alte organizații similare care acționează în numele lor, cu care colaborăm sau care sunt recomandate de organizațiile internaționale din industrie, cum ar fi IAB (Biroul de Publicitate Interactivă). Lista Partenerilor de Încredere:Pentru fiecare marcă a noastră, următoarele soluții de social media aplică plug-in-uri (Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter). Plug-in-urile permit utilizatorilor să partajeze conținut publicat pe site-ul web în rețeaua socială selectată. Utilizarea plug-in-urilor pe Site permite rețelei sociale să obțină informații despre activitatea de utilizator pe Site, care pot fi atribuite profilului de utilizator creat în acea rețea socială. Operatorul nu are cunoștințe despre scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor efectuate de rețelele sociale. Puteți găsi mai multe informații la următoarele linkuri:V.SCOPURILE ȘI TEMEIURILE JURIDICE PENTRU ALTE CAZURI DE PRELUCRARE A DATELORPOȘTĂ ELECTRONICĂ ȘI TRADIȚIONALĂDacă doriţi să ne contactaţi prin mijloace electronice (de exemplu, e-mail, mesagerie instant) sau poștă tradițională care nu are legătură cu serviciile furnizate în numele expeditorului sau în legătură cu un alt contract încheiat cu expeditorul, datele cu caracter personal incluse în această comunicare sunt prelucrate numai în scopul acestei comunicări și pentru a aborda problema ridicată în comunicare. Temeiul legal al prelucrării este legat de Operator și de interesul dumneavoastră legitim (Articolul 6(1)(f) al GDPR) constând în gestionarea comunicării direcționate către Operator în legătură cu activitatea acestuia de afaceri.Vom prelucra numai datele cu caracter personal relevante pentru problema ridicată în comunicare. Întreaga comunicare este stocată într-un mod care asigură securitatea datelor cu caracter personal (și a altor informații) conținute în aceasta și este partajată numai cu persoane autorizate.TELEFON DE CONTACTDacă contactați Operatorul prin telefon, într-o chestiune care nu are legătură cu contractul încheiat sau serviciile furnizate, Operatorul vă poate solicita să furnizați date cu caracter personal numai dacă acest lucru este necesar pentru a rezolva problema ridicată în apelul telefonic. Într-un astfel de caz, temeiurile legale se referă la interesul legitim atat al dumneavoastră cat si al nostru (Articolul 6(1)(f) din GDPR) constând în necesitatea de a rezolva problema raportată de către dumneavoastră referitoare la activitatea de afaceri a Operatorului.MONITORIZARE VIDEOAvând în vedere prevederile Legii nr. 333/2003 privind protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, respectiv obligația Operatorului de a dota unitățile sale cu un sistem de supraveghere video cu circuit închis, pentru a asigura siguranța și securitatea persoanelor și a proprietății, Operatorul utilizează monitorizarea video în restaurantele sale. Datele colectate în acest mod nu sunt utilizate în alte scopuri. Datele cu caracter personal înregistrate în legătură cu monitorizarea vizuală sunt prelucrate pentru a asigura siguranța, securitatea și ordinea în incintă și, eventual, pentru a apăra sau a urmări reclamațiile. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă interesul legitim al Operatorului (Articolul 6(1)(f) din GDPR) care constă în asigurarea siguranței și securității persoanelor din clădiri și din zonă în cadrul managementului Tâmplăriei, inclusiv asigurarea siguranței angajaților și vizitatorilor, precum și a proprietății de Controlor și protejarea drepturilor acestora.COLECTAREA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU FURNIZAREA DE SERVICII SAU EXECUTAREA ALTOR CONTRACTEÎn cazul colectării datelor în scopurile legate de încheierea sau executarea unui anumit contract, Operatorul furnizează persoanei vizate informații detaliate cu privire la această prelucrare a datelor în momentul încheierii contractului. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este legat de încheierea sau executarea unui contract (Articolul 6(1)(b) din GDPR).COLECTAREA DATELOR ÎN ALTE CAZURIOperatorul colectează date cu caracter personal în legătură cu activitatea sa și în alte cazuri – de ex. în timpul întâlnirilor de afaceri, evenimente din industrie sau prin schimbul de carduri de vizită – în scopuri legate de inițierea și menținerea contactelor de afaceri. Într-un astfel de caz, temeiurile legale pentru prelucrarea datelor sunt legate de interesul legitim al Operatorului și persoanele care furnizează direct datele lor personale către Operator (Articolul 6(1)(f) al GDPR) constând în crearea o rețea de contacte legată de activitatea lor comercială. Datele cu caracter personal colectate în astfel de cazuri sunt prelucrate numai în scopul pentru care au fost colectate, iar Operatorul este responsabil pentru protecția corespunzătoare a acestora.Datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mediu IT, ceea ce înseamnă că pot fi stocate și prelucrate temporar pentru a asigura siguranța, securitatea și buna funcționare a sistemelor informatice, de ex. în legătură cu crearea de copii de rezervă, testarea schimbărilor în sistemele IT, detectarea neregulilor sau protecția împotriva utilizării necorespunzătoare și a atacurilor.VI.PROGRAMUL DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONALPerioada de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator depinde de tipul de serviciu furnizat și de scopul prelucrării. Ca regulă generală, datele sunt prelucrate pe perioada furnizării unui serviciu, până când consimțământul este revocat sau până când se ridică o obiecție efectivă față de prelucrarea datelor cu caracter personal – unde temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul legitim al Operatorului.Perioada de prelucrare a datelor poate fi prelungită în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea potențialelor pretentii și după această perioadă – numai dacă și asa cum sunt cerute de lege. La sfârșitul perioadei de prelucrare, datele sunt șterse ireversibil sau anonimizate eficient.Pentru informații detaliate privind programul de stocare a datelor, observati datele de contact indicate în capitolul XI de mai jos.VII.DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALAveți dreptul să: accesați datele și să solicitați rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile dumneavoastră, utilizați datele de contact specificate în capitolul XIII de mai jos. Ar trebui să știți că:a) accesarea datelor cu caracter personal (sau exercitarea oricăruia dintre drepturile rămase) nu implică nicio taxă, cu toate acestea, vă putem percepe o taxă rezonabilă dacă cererea dumneavoastră este în mod expres nejustificată, repetată sau excesivă. Alternativ, putem refuza să respectăm cererea în astfel de circumstanțe.b) Putem fi obligați să vă solicităm anumite informații pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă oferim dreptul de a vă accesa datele personale (sau de a vă exercita orice alte drepturi poate că ai). Aceasta este o măsură de securitate pentru a se asigura că nu sunt divulgate date cu caracter personal unei persoane care nu este autorizată să obțină astfel de date. De asemenea, putem contacta Utilizatorul pentru a le solicita informații suplimentare în legătură cu solicitarea sa, pentru a accelera răspunsul nostru.c) Facem tot posibilul să răspundem la toate solicitările rezonabile în termen de o lună. În cazuri rare, atunci când cererea este deosebit de complexă sau au fost depuse mai multe cereri, aceasta poate dura mai mult de o lună. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.d) În anumite circumstanțe, putem fi obligați să limităm măsura în care cererea de prelucrare a datelor este satisfăcută, de ex. în cazul unei cereri de ștergere a datelor care trebuie păstrate din motive legale sau de reglementare sau atunci cand prin îndeplinirea cererii pot fi dezvaluite datele personale ale altei persoane vizate.Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în orice moment. Cu toate acestea, am fi recunoscători pentru oportunitatea de a vă adresa preocupările înainte de a vă adresa autorității de supraveghere competente, prin urmare vă încurajăm să ne contactați mai întâi.Dacă doriți să vă revocați consimțământul sau să modificați forma de comunicare de marketing, o puteți face în orice moment. Rețineți, totuși, că dreptul de a vă retrage consimțământul nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. În funcție de opțiunea pe care o alegeți, vă putem contacta prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin dispozitive de telecomunicații, de ex. mesaje text scurte (“SMS”) sau mesaje multimedia (“MMS”). Cea mai ușoară modalitate de a vă revoca consimțământul sau de a introduce modificări este prin scrierea la următoarele adrese:•contact-popeyes@rc-cee.com•DPO - iod@m3mcom.plVIII.TREBUIE SĂ NE FURNIZAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a utiliza anumite funcționalități ale Website-ului și Aplicațiilor Mobile, de ex. pentru a utiliza formularul de contact de pe Website. Dacă nu furnizați datele, nu vă vom putea oferi întreaga dimensiune a acestor funcționalități, de exemplu, nu vă vom putea gestiona solicitarea, reclamațiile sau sugestilei din formularul de contact.IX.SCHIMBUL DE INFORMAȚII PERSONALEDatele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate furnizorilor noștri de servicii, cum ar fi furnizorii de sisteme informatice și servicii IT care oferă asistență administrativă, agenții de marketing și case media, companii de curierat, furnizori de servicii contabile și administrative, entități care desfășoară sondaje privind satisfacția clienților în numele nostru, organizații care ne sprijină în serviciul pentru clienți (de exemplu, centre de apel). De asemenea, putem partaja date cu caracter personal cu entități autorizate în conformitate cu legislația aplicabilă, precum și entități legate de noi, cum ar fi companii din grupul nostru de capital. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, puse la dispoziția entităților care participă la procesul de răspuns la întrebările, îndoielile sau reclamațiile dumneavoastră care decurg din furnizarea de servicii de către noi sau partenerii noștri de afaceri. În acest caz, aceste entități vor deveni un administrator separat, împreună cu toate drepturile și obligațiile, ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. În anumite situații, datele pot fi partajate și în legătură cu tranzacțiile comerciale potențiale, de ex. atunci când ne restructurăm afacerea sau când achiziționăm sau vindem oricare dintre afacerile sau activele noastre, putem partaja date cu caracter personal cu un potențial cumpărător sau vânzător.Atunci când partajați date cu caracter personal cu terțe părți, datele partajate se limitează la domeniul de aplicare solicitat de terț pentru a asigura prelucrarea necesară. În astfel de cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în baza Acordurilor de Prelucrare a Datelor prin care se solicită furnizorilor terți de servicii să vă prelucreze datele cu caracter personal în scopuri specifice și în conformitate cu instrucțiunile noastre, in conformitate cu GDPR și cu utilizarea de  măsuri adecvate de siguranță pentru protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu politicile noastre interne. Toate transferurile în afara SEE către țări care nu au fost considerate de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sunt asigurate printr-un acord bazat pe clauze contractuale standard aprobat de Comisia Europeană.Putem partaja Datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul grupului Restaurant Brand International (RBI), care include filialele sau afiliații săi. Grupul RBI căruia îi transmitem aceste date nu este autorizat să le utilizeze sau să le partajeze în alte scopuri sau în orice alt mod decât cele prevăzute în această politică de confidențialitate.De asemenea, putem partaja informații fără ca acestea să vă identifice direct, cum ar fi statistici anonime agregate referitoare la utilizarea serviciilor noastre online. De asemenea, putem combina informațiile despre dumneavoastră cu informații despre alți clienți și le putem partaja astfel încât să nu poată fi asociate cu un anumit client.Pentru informații detaliate privind schimbul de date, observati datele de contact indicat la secțiunea XI de mai jos.X.UTILIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL AUTOMATIZATNu vom lua nicio decizie cu privire la Utilizator care să se bazeze exclusiv pe prelucrarea automată a datelor sale și să provoace consecințe juridice pentru acestea sau să le afecteze în alt mod într-un mod similar.XI.DETALII CONTACTAm desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor care este disponibil în toate cazurile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi și de exercitarea drepturilor legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor poate fi contactat prin:a) trimiterea unui e-mail la adresa: Iod@m3mcom.plb) trimiterea unei scrisori (de preferință etichetată “c/o: data protection officer”) la REX CONCEPTS PLK ROMANIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti Sectorul 2, Strada Tudor Arghezi, Nr. 21, birou 201.XII.MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATEPolitica este verificată în mod continuu și actualizată după cum este necesar.Versiunea actuală a Politicii a fost aprobată și se aplică începând cu data de 16.04.2024.